> Wonen

Tijdelijke woonruimte

Waarom wonen in tijdelijke woonruimte?

Wil je op kamers, of ben je op zoek naar flexibele woonruimte tegen lage maandlasten? Tijdelijk wonen in een leegstaand pand kan dan erg aantrekkelijk zijn. Zo kun je goedkoop wonen in vaak bijzondere en ruime panden zoals villa’s, kloosters, kerken of schoolgebouwen.

Ook is tijdelijke woonruimte een stuk flexibeler, omdat er minder vraag naar is en er minder regels aan vast zitten. Zo kun je sneller en gemakkelijker een woning vinden.

Bewoners die het avontuur inzien van deze flexibele manier van wonen, zijn blij dat ze gebruik kunnen maken van leegstaande panden. Uiteraard moet het ook weer niet té avontuurlijk worden: het is van belang dat bewoners kunnen rekenen op goede voorzieningen en voldoende kwaliteit. Om die reden is het Keurmerk Leegstandbeheer in het leven geroepen. Meer informatie: Wat zijn de voordelen van het keurmerk voor mij?

Wat zijn de voor- en nadelen van tijdelijk wonen?

  • flexibiliteit
  • beperkte lasten
  • snel beschikbaar
  • vrijheid
  • bijzondere locaties
  • korte wederzijdse opzegtermijn
  • eenvoudige (maar veilige) voorzieningen
  • onbepaalde gebruiksperiode
  • beperkte huurbescherming
  • altijd zorg dragen voor de woning

WAT ZIJN DE VOORDELEN VAN HET KEURMERK VOOR BEWONERS?

Voor tijdelijke gebruikers van leegstaande panden gelden de normale regels voor huur voor onbepaalde tijd niet. Maar dat betekent niet dat gebruikers geheel onbeschermd zijn. Zij moeten kunnen rekenen op (brand)veiligheid van het pand, voldoende leefkwaliteit en veilige voorzieningen. Ook moeten zij respectvol en fatsoenlijk worden behandeld. Daarnaast moeten de lasten beperkt blijven; het is immers geen normale huursituatie.

Het Keurmerk Leegstandbeheer zorgt ervoor dat gebruikers van leegstand kunnen rekenen op zekerheid en controle bij de leegstandbeheerder met het keurmerk. Beheerders van leegstand die het keurmerk dragen, moeten voldoen aan een flinke lijst van voorwaarden (normen) op het gebied van gedrag, veiligheid, privacy en klachtenprocedures. Houden beheerders zich niet aan deze lijst met normen, dan kan het keurmerk ingetrokken worden.

Lees meer over de drie belangrijkste normen van het keurmerk:

Door te kiezen voor een leegstandbeheerder met het KLB-keurmerk, kun je er dus zeker van zijn dat je op een prettige en veilige manier kunt wonen en kies je voor kwaliteit!

MELDFORMULIER

Wil je ons iets melden over een probleem in de leegstandbeheer gebruik dan onderstaand formulier. Meldingen kunnen bijdragen aan het verhogen van de kwaliteit van leegstandbeheer. Meldingen worden vertrouwelijk behandeld.