> Over ons

KEURMERK LEEGSTANDBEHEER

Waar staat het Keurmerk Leegstandbeheer voor?

Om veilig en verantwoord gebruik te maken van een leegstaande ruimte, kies je een beheerder met KLB-keurmerk.

Het doel van het Keurmerk Leegstandbeheer is om de kwaliteit van leegstandbeheer in Nederland te verbeteren. Dit is hard nodig om huurders én verhuurders te beschermen. Leegstandbeheerders die betrouwbaar, transparant en veilig te werk gaan komen in aanmerking voor het Keurmerk Leegstandbeheer (KLB). Zo weten de eigenaren én gebruikers van leegstaande panden dat ze met een betrouwbare partij te maken hebben, die zich houdt aan de rechten en plichten die bij goed leegstandbeheer horen.

Onafhankelijk meldpunt

Voor problemen rond het gebruik van de leegstaande panden kunnen gebruikers, eigenaren of leegstandbeheerders terecht bij het een onafhankelijk meldpunt van de KLB, en bij de klachtencommissie. Het KLB behandelt meldingen vertrouwelijk en probeert in goed overleg een oplossing te vinden.

Stichting Keurmerk Leegstandbeheer

Het Keurmerk Leegstandbeheer (KLB) is ondergebracht bij een onafhankelijke stichting. Die stelt de normen vast waar beheerders zich aan moeten houden. Ook geeft de stichting keurmerken uit, beheert zij het register en controleert zij regelmatig of beheerders de gestelde normen goed naleven. Deze controles (inspecties) worden uitgevoerd door externe inspectie instellingen.

 

Bestuur en secretariaat

De stichting heeft een bestuur, dat onder leiding staat van voorzitter Koos Karssen. Het secretariaat en de directievoering is in handen van Gerlof Roubos.

CENTRALE KLACHTENCOMMISSIE

Alle leegstandbeheerders met het keurmerk hebben een eigen procedure voor het afhandelen van individuele klachten. Ontevreden over de behandeling van klachten? Dan kan dit worden gemeld bij het meldpunt van het KLB. Het KLB behandelt meldingen vertrouwelijk en probeert in goed overleg een oplossing te vinden.

Wanneer partijen niet tot een gezamenlijke oplossing komen, dan kunnen zowel de gebruiker als de leegstandbeheerder terecht bij de klachtencommissie van Keurmerk Leegstandbeheer. Deze commissie werkt met een klachtenreglement. Zij beoordeelt de klacht niet alleen aan de hand van de wet en het klachtenreglement, maar kijkt ook naar redelijkheid en billijkheid. De klachtencommissie is onafhankelijk en haar oordeel is bindend voor alle partijen. Naast het afhandelen van conflicten tussen leegstandbeheerders en bewoners/gebruikers, behandelt de klachtencommissie ook geschillen tussen vastgoedeigenaren en leegstandbeheerders. Daarvoor moeten beide partijen wel uitdrukkelijk akkoord zijn gegaan met de melding van het geschil.

BEHEERDERS MET HET KEURMERK

Een actueel overzicht van de gecertificeerde leegstandbeheerders kunt u vinden onder het onderdeel ‘gecertificeerden’.