Klachtencommissie

Alle leegstandbeheerders met het keurmerk hebben een eigen procedure voor het afhandelen van individuele klachten. Ontevreden over de behandeling van klachten? Dan kan dit worden gemeld bij het meldpunt van het KLB. Het KLB behandelt meldingen vertrouwelijk en probeert in goed overleg een oplossing te vinden.

Wanneer partijen niet tot een gezamenlijke oplossing komen, dan kunnen zowel de gebruiker als de leegstandbeheerder terecht bij de klachtencommissie van Keurmerk Leegstandbeheer. Deze commissie werkt met een klachtenreglement. Zij beoordeelt de klacht niet alleen aan de de hand van de wet en het klachtenreglement, maar kijkt ook naar redelijkheid en billijkheid. De klachtencommissie is onafhankelijk en haar oordeel is bindend voor alle partijen. Naast het afhandelen van conflicten tussen leegstandbeheerders en bewoners/gebruikers, behandelt de klachtencommissie ook geschillen tussen vastgoedeigenaren en leegstandbeheerders. Daarvoor moeten beide partijen wel uitdrukkelijk akkoord zijn gegaan met de melding van het geschil.

Klachten over niet gecertificeerde leegstandbeheerders kunnen ook voorgelegd worden aan de klachtencommissie indien beide partijen hiermee akkoord gaan.

Commissieleden:

Ing. P. Vos

Paul Vos is een ervaren projectontwikkelaar en projectleider voor banken en corporaties. Hij is lid van het College van Arbiters bij de Raad van Arbitrage voor de Bouw. Tevens is hij Gemachtigde bij het College Sanering Zorginstellingen. In die hoedanigheid houdt hij namens de minister toezicht op de verkoop van vastgoed van zorginstellingen en treedt daarbij op als een operationeel onafhankelijk adviseur. Paul is als mediator aangesloten bij de Raad van Mediators en internationaal gecertificeerd bij het ADR International Register. Hij is lid van de Regieraad Bouw Brabant en Zeeland en voorzitter van de projectgroep Verandermanagement. Paul Vos is als lid van de KIVI-NIRIA actief als Ingenieurscoach.

Contact

Overweeg je een officiële klacht in te dienen bij de Klachtencommissie? Neem dan contact op via klacht@keurmerkleegstandbeheer.nl.