Klachtencommissie

Alle leegstandbeheerders met het keurmerk hebben een eigen procedure voor het afhandelen van individuele klachten. Ontevreden over de behandeling van klachten? Dan kan dit worden gemeld bij het meldpunt van het KLB. Het KLB behandelt meldingen vertrouwelijk en probeert in goed overleg een oplossing te vinden.

Wanneer partijen niet tot een gezamenlijke oplossing komen, dan kunnen zowel de gebruiker als de leegstandbeheerder terecht bij de klachtencommissie van Keurmerk Leegstandbeheer. Deze commissie werkt met een klachtenreglement. Zij beoordeelt de klacht niet alleen aan de de hand van de wet en het klachtenreglement, maar kijkt ook naar redelijkheid en billijkheid. De klachtencommissie is onafhankelijk en haar oordeel is bindend voor alle partijen. Naast het afhandelen van conflicten tussen leegstandbeheerders en bewoners/gebruikers, behandelt de klachtencommissie ook geschillen tussen vastgoedeigenaren en leegstandbeheerders. Daarvoor moeten beide partijen wel uitdrukkelijk akkoord zijn gegaan met de melding van het geschil.

Klachten over niet gecertificeerde leegstandbeheerders kunnen ook voorgelegd worden aan de klachtencommissie indien beide partijen hiermee akkoord gaan.

Samenstelling commissie

Voorzitter Ing. P. Vos

Paul Vos heeft ruime ervaring binnen de gehele bouw- en vastgoedkolom als zeer ervaren technisch- en uitvoerend projectleider binnen het uitvoerende bouwbedrijf en tevens als zeer ervaren projectontwikkelaar / projectfinancier en manager voor banken en corporaties. Als lid (2007) van het College van Arbiters bij de Raad van Arbitrage voor de Bouw komt hij dagelijks met de praktijk van bouwgeschillen in aanraking.

Hij is zelfstandig ADR-mediator (2014) en internationaal gecertificeerd bij het ADR (Alternative Dispute Resolution) International Register en voert mediations uit en werkt als conflict-coach op project- en opdrachtbasis.

Een aantal van zijn dagelijkse werkzaamheden zijn het begeleiden van complexe verbouwingen (ook voor mensen die om allerlei redenen beperkingen ondervinden), het adviseren bij de vervreemding van bouwobjecten en landgoederen en sinds 2015 optreden als buurtbemiddelaar / mediator / coach (op vrijwillige basis bemiddelen / mediaten bij buur(t)geschillen in opdracht van diverse (semi) overheidsinstanties) in de gemeenten ’s-Hertogenbosch en Oss.

Als projectleider voor het internationale Erasmus + project metalcraftsnetwork.eu zet hij zich in voor permanente –internationale- metaalbewerkingseducatie. Paul Vos is als lid van de KIVI-NIRIA actief als Ingenieurscoach.

Tevens is hij lid van het Bouwplatform Brabant voortgekomen uit de Regieraad Bouw Brabant en Zeeland.

Paul Vos is sinds 2014 lid van de centrale klachtencommissie van het Keurmerk Leegstandbeheer.

Leden

Als leden van de klachtencommissie fungeren Kees Philips en Jean Baptiste Benraad.

Contact

Overweeg je een officiële klacht in te dienen bij de Klachtencommissie? Neem dan contact op via klacht@keurmerkleegstandbeheer.nl.