> Pand laten beheren

Waarom mijn leegstaand pand laten beheren?

Waarom mijn leegstaand pand laten beheren?

Als u beschikt over een pand dat leegstaat en u kunt er niet snel een goede bestemming voor vinden, dan is leegstandbeheer het overwegen waard. Een leegstandbeheerder kan ervoor zorgen dat uw pand in gebruik is gedurende de periode dat het leegstaat. Daardoor blijft het pand in goede staat, wordt het niet plotseling door anderen bezet (krakers, thuislozen) en valt het niet ten prooi aan vandalisme of misbruik. En in de tussentijd kunt u rustig onderzoeken welke bestemming u aan het pand wilt geven. Om erop toe te zien dat leegstand op verantwoorde wijze wordt beheerd is het Keurmerk Leegstandbeheer in het leven geroepen. Meer informatie: Wat zijn de voordelen van het keurmerk voor u?

Wat zijn de voordelen van het keurmerk voor u?

Wanneer u het pandbeheer overlaat aan een professionele beheerder, neemt die de zorg over het pand van u over. Kies dan wel voor een beheerder die het KLB-keurmerk bezit!

Beheerders met het keurmerk letten op (brand)veiligheid, kwaliteit, onderhoud van voorzieningen en zijn vertrouwd met de verschillende contractvormen voor leegstandbeheer. Ze worden regelmatig gecontroleerd. Daarnaast zorgt de beheerder voor goed contact met de bewoners of gebruikers. Daardoor kunt u erop vertrouwen dat de leegstandbeheerder goed voor uw eigendommen zorgt en dat u er weer over kunt beschikken wanneer u een nieuwe bestemming voor het pand heeft gevonden. De leegstandbeheerder met het KLB-keurmerk houdt u voortdurend op de hoogte van de situatie en neemt u veel werk uit handen.