Keurmerk aanvragen

Het Keurmerk Leegstandbeheer kun je aanvragen door het aanvraagformulier in te vullen en op te sturen naar info@keurmerkleegstandbeheer.nl.

Je dient naast het aanvraagformulier ook de volgende documenten bij de aanvraag in te leveren:

  • Inschrijving Kamer van Koophandel (niet ouder dan 3 maanden)
  • Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) – bestuurders (niet ouder dan 3 maanden)
  • Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) – rechtspersoon (niet ouder dan 3 maanden)

Lees meer over het aanvragen van het keurmerk in de aanvraagprocedure.

Inspectie

Na de aanvraag volgt er een bedrijfsinspectie, die op afspraak door een onafhankelijke inspectie-instelling wordt uitgevoerd. Op de inspectielijst en de wijzigingen per 1 februari 2021 kun je zien waaraan het bedrijf precies moet voldoen.
Als niet alleen de aanvraag in orde is, maar ook aan de eisen van de inspectie wordt voldaan ontvang je het KLB-keurmerk.

Kosten

Aan het KLB-keurmerk zijn kosten verbonden.

  • De instapkosten zijn eenmalig € 1.000,- (excl. BTW).
  • De jaarlijkse aanmeldkosten zijn afhankelijk van het aantal contracten per kalenderjaar (bruikleen/tijdelijke verhuur, wonen én werken). Een leegstandbeheerder met minder dan 500 contracten in het voorgaande kalenderjaar betaalt € 1.275,-, een leegstandbeheerder met 500 tot 1500 contracten in het voorgaande jaar betaalt € 3.570,- en een leegstandbeheerder met 1500 contracten of meer in het voorgaande jaar betaalt € 4.080,-. Het aantal contracten wordt bepaald door de inspectie-instelling.

Daarnaast brengt de inspectie-instelling ook kosten in rekening. Hiervoor zal voorafgaand aan de inspectie door de inspectie-instelling zelf een offerte worden gemaakt. Vanaf 1-1-2016 worden de inspecties uitgevoerd door SKW-Certificatie.

Meer informatie:
Waar moet ik aan voldoen?