Keurmerk aanvragen

Het Keurmerk Leegstandbeheer kun je aanvragen door het aanvraagformulier in te vullen en op te sturen naar info@keurmerkleegstandbeheer.nl.

Je dient naast het aanvraagformulier ook de volgende documenten bij de aanvraag in te leveren:

  • Inschrijving Kamer van Koophandel (niet ouder dan 3 maanden)
  • Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) – bestuurders (niet ouder dan 3 maanden)
  • Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) – rechtspersoon (niet ouder dan 3 maanden)

Inspectie

Na de aanvraag volgt er een bedrijfsinspectie, die op afspraak door een onafhankelijke inspectie-instelling wordt uitgevoerd. In het handboek kun je zien waaraan de leegstandbeheerder precies moet voldoen. De onafhankelijke inspectie-instelling rapporteert zijn bevindingen aan de leegstandbeheerder én aan het bestuur van de Stichting.

Indien de inspectie-instelling heeft vastgesteld dat aan alle eisen die in het handboek zijn opgenomen voldaan is én voldaan is aan een aantal andere eisen die het bestuur stelt, ontvangt de leegstandbeheerder een certificaat en wordt de leegstandbeheerder opgenomen in het overzicht van de gecertificeerden.

In dit proces is nadrukkelijk onderscheid tussen de inspectie door de inspectie-instelling en het besluit tot certificering door het bestuur van KLB.

Kosten

Aan het KLB-keurmerk zijn kosten verbonden.

  • De eenmalige entreekosten zijn € 1.000,- (excl. BTW).
  • De jaarlijkse deelnamekosten zijn afhankelijk van het aantal bewoners/gebruikers contracten per voorafgaand kalenderjaar (bruikleen/tijdelijke verhuur, wonen én werken). Voor leegstandbeheerders met 500 of minder bewoners/gebruikers zijn de jaarlijkse deelnamekosten € 1250,- excl. BTW vermeerderd met € 1,- excl. BTW per bewoner/gebruiker. voor leegstandbeheerders met 500 of meer bewoners/gebruikers zijn de jaarlijkse deelnamekosten € 2500,- excl. BTW vermeerderd met €1,- excl. BTW per bewoner/gebruiker. De maximale jaarlijkse deelnamekosten bedragen € 7500,- excl. BTW per leegstandbeheerder.

Daarnaast brengt de inspectie-instelling ook kosten in rekening. Hiervoor zal voorafgaand aan de inspectie door de inspectie-instelling zelf een offerte worden gemaakt. De inspecties worden uitgevoerd door SGI-Compliance en door SKG-IKOB Certificatie BV.

De contactgegevens zijn:

SGI-Compliance, de heer R. Helderop, ruud.helderop@sgicompliance.nl, 06-26984811

SKG-IKOB Certificatie, de heer J.F. Penninx, info@skgikob.nl, 088-2440100