> Beheren

WAAROM LEEGSTAND BEHEREN?

WAAROM LEEGSTAND BEHEREN?

De leegstand van kantoren, ziekenhuizen, verpleeghuizen, hotels en scholen komt nog steeds veel voor in Nederland. Soms levert dit problemen op. Toch is het beheer van deze leegstand als tijdelijke woon- of werkruimte in de afgelopen jaren flink toegenomen. Steeds meer bedrijven spelen in op de mogelijkheden van leegstandbeheer. Dat is een positieve ontwikkeling!

Hiermee helpen ze de lasten van woningcorporaties, gemeenten of vastgoedeigenaren, die een leegstaand pand met zich meebrengt te verlagen. Hierbij kun je denken aan verval, vernieling, inbraak, brandstichting, kraak en overlast voor de omgeving. Ook helpen ze studenten, starters, ondernemers en andere mensen die een woon- of werkruimte zoeken snel en gemakkelijk aan een flexibele oplossing.

WAAROM BEHEREN MET KLB KEURMERK?

Het Keurmerk Leegstand (KLB) zorgt ervoor dat gebruikers van leegstand kunnen rekenen op zekerheid en controle op het gebied van bijvoorbeeld (brand)veiligheid, een gezonde leefomgeving, veilige voorzieningen en prettig contact met de contactpersonen. Het keurmerk waarborgt kwaliteit. Een beheerder laat met het keurmerk zien dat hij serieus werk maakt van modern, professioneel beheer. Steeds meer beheerders melden zich daarom aan voor het Keurmerk Leegstandbeheer.

Leegstandbeheerders die het Keurmerk Leegstandbeheer mogen voeren:

 • respecteren de rechten en plichten van opdrachtgevers en bewoners;
 • hebben een degelijke klachtenprocedure;
 • houden zich aan de opgestelde gedragscode;
 • werken met sluitende overeenkomsten;
 • kiezen voor een transparante werkwijze;
 • maken heldere afspraken over privacy, contract, looptijden en kosten;
 • worden gekeurd door een onafhankelijke keuringsorganisatie;

Ook in de politiek is er voorkeur voor leegstandbeheerders met een keurmerk. En er zijn veel gemeenten die in hun aanbestedingsprocedures voor leegstaande panden hebben opgenomen dat het hebben van het Keurmerk Leegstandbeheer meer punten oplevert voor de aanvrager.

 

Hoe krijg ik het keurmerk?

Om voor het keurmerk in aanmerking te komen, moet de beheerder voldoen aan de normen van het KLB. Jaarlijks worden deze normen aangescherpt op basis van nieuwe ervaringen, wijzigingen in wetgeving en andere ontwikkelingen. Voldoet een beheerder aan alle voorwaarden, dan mag hij het keurmerk dragen.

Aanvragen
Het Keurmerk Leegstandbeheer kun je krijgen door het aan te vragen bij het KLB en de aanvraagprocedure te doorlopen. Onderdeel van de aanvraagprocedure is een bedrijfsinspectie aan de hand van de normen en gedragscode van de KLB.

Als niet alleen de aanvraag in orde is, maar ook aan de eisen van de inspectie en aan de kosten van het keurmerk wordt voldaan, ontvang je het KLB-keurmerk.

Meer informatie over de inspectie en kosten lees je bij:

Keurmerk aanvragen

Waar moet ik aan voldoen?

Leegstandbeheerders die het keurmerk willen voeren, moeten voldoen aan strenge normen en een gedragscode. In die code is vastgelegd dat beheerders die het keurmerk dragen aan vijf basiswaarden voldoen:

 • Betrouwbaarheid
 • Professionaliteit
 • Integriteit
 • Maatschappelijke verantwoordelijkheid
 • Transparantie

Bij de aanvraag en vervolgens minimaal één keer per jaar laat de Stichting een onafhankelijke inspectie uitvoeren bij alle leegstandbeheerders. Op de inspectielijst kun je zien waaraan het bedrijf precies moet voldoen. Hieruit moet blijken dat zij zich houden aan normen van het keurmerk. Is dit niet het geval, dan krijgt de leegstandbeheerder twee maanden de tijd om een oplossing te vinden. Lukt dit niet, dan verliest hij het keurmerk. Zo borgt het KLB de kwaliteit van de leegstandbeheerders met keurmerk.

Meer weten?

BEHEERDERS
MET HET KEURMERK

Een actueel overzicht van de gecertificeerde leegstandbeheerders, die voldoen aan de BRL voor het beheren van leegstaand vastgoed is te vinden op de website van SKW-Certificatie (klik hier) of onder het kopje ‘gecertificeerden’, bovenaan de homepage.