Wat is leegstandbeheer?

Wat is leegstandbeheer?

Het tijdelijk gebruik van leegstaande woningen, scholen, buurthuizen of bedrijfspanden om verval, illegale bewoning, vandalisme of misbruik tegen te gaan noemen we ‘leegstandbeheer‘. Leegstandbeheer is een Nederlandse uitvinding. Andere landen hebben deze aanpak overgenomen: ook in bijvoorbeeld Engeland, Noorwegen en Duitsland kun je wonen of werken in leegstaande gebouwen.

Voor het tijdelijk gebruik van leegstaande panden gelden de normale huurregels niet. Maar dat betekent niet dat gebruikers geheel onbeschermd zijn. Zij moeten kunnen rekenen op (brand)veiligheid van het pand, prettige leefkwaliteit en veilige voorzieningen. Ook moeten zij respectvol en fatsoenlijk worden behandeld. Daarnaast moeten de lasten beperkt blijven; het is immers geen normale huursituatie.