Centrale Klachtencommissie

Alle leegstandbeheerders met het keurmerk hebben een eigen procedure voor het afhandelen van individuele klachten. Ontevreden over de behandeling van klachten? Dan kan dit worden gemeld bij het meldpunt van het KLB. Het KLB behandelt meldingen vertrouwelijk en probeert in goed overleg een oplossing te vinden.

Wanneer partijen niet tot een gezamenlijke oplossing komen, dan kunnen zowel de gebruiker als de leegstandbeheerder terecht bij de centrale klachtencommissie van Keurmerk Leegstandbeheer. Deze commissie werkt met een klachtenreglement. Zij beoordeelt de klacht niet alleen aan de de hand van de wet en het klachtenreglement, maar kijkt ook naar redelijkheid en billijkheid. De klachtencommissie is onafhankelijk en haar oordeel is bindend voor alle partijen. Naast het afhandelen van conflicten tussen leegstandbeheerders en bewoners/gebruikers, behandelt de klachtencommissie ook geschillen tussen vastgoedeigenaren en leegstandbeheerders. Daarvoor moeten beide partijen wel uitdrukkelijk akkoord zijn gegaan met de melding van het geschil.

Commissieleden:

 

Centrale Klachtencommissie Prof. Mr C.A. Adriaansens   Prof. Mr C.A. Adriaansens

Carel Adriaansens is emeritus hoogleraar vastgoedrecht, oud-raadsheer aan het gerechtshof te ’s Hertogenbosch. Hij heeft een twintigtal jaren ervaring als advocaat in de vastgoedpraktijk. Thans is hij directeur – eigenaar van een juridisch adviesbureau voor de bonafide vastgoedpraktijk. Daarnaast bekleedt hij enkele nevenfuncties waaronder het voorzitterschap van de Raad van Toezicht van het Economisch Instituut voor de Bouw. Adriaansens heeft tal van publicaties op zijn naam staan op het gebied van het vastgoedrecht. Hij trad en treedt veelvuldig op als inleider bij vastgoed gerelateerde congressen, cursussen en seminars. Hij is – onder meer – voorzitter geweest van de Vereniging voor Bouwrecht en was de eerste voorzitter van de mede door hem opgerichte Vereniging voor Bouwrechtadvocaten.

Centrale Klachtencommissie Ing. P. Vos   Ing. P. Vos

Paul Vos is een ervaren projectontwikkelaar en projectleider voor banken en corporaties. Hij is lid van het College van Arbiters bij de Raad van Arbitrage voor de Bouw. Tevens is hij Gemachtigde bij het College Sanering Zorginstellingen. In die hoedanigheid houdt hij namens de minister toezicht op de verkoop van vastgoed van zorginstellingen en treedt daarbij op als een operationeel onafhankelijk adviseur. Paul is als mediator aangesloten bij de Raad van Mediators en internationaal gecertificeerd bij het ADR International Register. Hij is lid van de Regieraad Bouw Brabant en Zeeland en voorzitter van de projectgroep Verandermanagement. Paul Vos is als lid an de KIVI-NIRIA actief als Ingenieurscoach.

Centrale Klachtencommissie mr. E.T.J. Menagé MRE   mr. E.T.J. Menagé MRE

Eugène Menagé studeerde rechten en vastgoedkunde in Amsterdam. Hij is sinds 1990 werkzaam in de corporatiesector, waar hij diverse managementfuncties bekleedde. Hij was daarnaast lid van de klankbordgroep huurrecht van Aedes en gastdocent zorgvastgoed op de Amsterdam School of Real Estate. Momenteel is hij werkzaam als Manager Strategie en Vastgoedsturing bij Stichting GroenWest in Woerden. Hij heeft een ruime ervaring met geschillenbeslechting. Van 2000 tot 2006 was hij lid en waarnemend voorzitter van de Huurcommissie in ressort Amsterdam. Bovendien is hij sinds 2008 lid van de Ombudsman, de geschillencommissie van woningcorporatie Stadgenoot in Amsterdam

Contact

 

Wil je een melding doen bij de Centrale Klachtencommissie? Dan kun je contact opnemen via klacht@keurmerkleegstandbeheer.nl.