> Beheerder

Het Vastgoedgenootschap

Het Vastgoedgenootschap

Het Vastgoedgenootschap heeft tot doel eigenaren van leegstaand vastgoed maar ook bij verkoop of renovatie totaal oplossingen te helpen vinden voor primair de tijdelijke situatie maar ook voor de langere termijn. Onconventionele en soms hele leuke oplossingen voor tijdelijk hergebruik en/of bestemming en kostenreductie komen voort uit gedachten uit de markt en door het stimuleren van creatieve denkprocessen, mede door gevraagd en ongevraagd advies, ook bij opdrachtgevers.
Zorgvuldigheid, kwaliteit/eerlijkheid, verhogen van rendementen, veiligheid, ontzorgen, toetsen, en het "out of the box" durven denken, dat is waar het Vastgoedgenootschap voor staat.

Beheervormen
  • Bruikleen
  • Tijdelijk verhuur
  • Tijdelijk verhuur onder de Leegstandswet
Beschikbare ruimtes
  • Woonruimte
  • Werkruimte
Provincies actief
Alle provincies