> Beheerder

Livable

Livable

Livable verbindt sociale en economische doelstellingen. Zo dragen we bij aan de kwaliteit van het publieke domein. Samenwerken is daarbij essentieel. Daarom hebben we goede contacten met uiteenlopende partijen: gemeenten, vastgoedeigenaren, woningcorporaties, maatschappelijke organisaties, zorgpartijen én bewoners. Door onze jarenlange ervaring in dit veld kennen we de juiste wegen en weten we hoe we mensen samen kunnen brengen.
Steeds meer actieve (jonge) mensen doen graag iets terug voor de buurt waarin ze wonen. Livable maakt dat mogelijk door de bewoners te matchen aan vrijwilligersorganisaties, door buurtprojecten te initiëren en door deze te monitoren. Op hun beurt krijgen de bewoners de mogelijkheid om goedkoop te wonen. In een omgeving van gelijkgestemden die het een uitdaging vinden om je in te zetten voor een fijnere leefomgeving. Resultaat? De bewoners leren de buurt en de stad beter kennen, ze krijgen waardering en zien elke dag de resultaten van hun inspanningen.

Beheervormen
  • Bruikleen
  • Tijdelijk verhuur
  • Tijdelijk verhuur onder de Leegstandswet
Beschikbare ruimtes
  • Woonruimte
  • Werkruimte
Provincies actief
Alle provincies