Overheid

De overheid is opsteller van wet- en regelgeving voor leegstaand onroerend goed, en de overheid is eigenaar van leegstaand vastgoed (en in die zin opdrachtgever van leegstandbeheer).

Als regelgever en toezichthouder hebt u aan de normen en kwaliteitsstandaarden van het KLB een houvast bij de beoordeling van leegstandbeheer. Door een KLB certificaat te eisen van de leegstandbeheerder worden misstanden voorkomen.

Als eigenaar van onroerend goed is het vanzelfsprekend dat de overheid kiest voor door het KLB gecertificeerde leegstandbeheerders.