Normen, Gedragscode en Procedures

Normen, Gedragscode en Procedures

 

Leegstandbeheerders die het Keurmerk willen voeren en behouden moeten voldoen aan strenge normen. Jaarlijks worden de normen gewijzigd op basis van ervaring, wijzigingen in wetgeving en andere ontwikkelingen. 

Minimaal één maal per jaar inspecteert de onafhankelijke inspectie instelling de leegstandbeheerders. Deze beoordeelt of de leegstandbeheerder voldoet aan de geldende KLB normen. Indien dit niet het geval is, krijgt de leegstandbeheerder twee maanden de tijd om te herstellen. Als er geen herstel plaatsvindt trekken wij het certificaat in.

Inspectielijst 2017:       

 

Bij aanmelding verbinden alle KLB-gecertificeerde leegstandbeheerders zich ook aan de gedragscode.

De gedragscode 2017 kunt u hier downloaden.

 

De derde pijler in de regels van het Keurmerk voor gecertificeerde leegstandbeheerders is het toetredings- en gebruiksprotocol. Met ingang van 1 januari 2016 is dat protocol van kracht.

Toetredingsprotocol 2017:

 

Voor de aanmelding en certificering van leegstandbeheerders geldt een aparte procedure, deze kunt u hier downloaden.

De Stichting kent ook een eigen bezwaarprocedure voor besluiten van het stichtingsbestuur, deze kunt u hier downloaden.