Jurisprudentie

 

Mr. Dr. M.B.J. Thijssen.

Marieke Thijssen is advocaat sinds 2006, verbonden aan het kantoor Hekkelman, Advocaten en Notarissen in Arnhem.

Zij is werkzaam op het gebied van vastgoedrecht. Haar speciale aandachtsgebieden zijn bruikleen, huur/verhuur, koop/verkoop, projectontwikkeling en leegstand.

Mevrouw Thijssen houdt zich daarnaast bezig met privacyrecht. Zij is in 2009 gepromoveerd aan de Radboud Universiteit op een onder zoek over de werking van de Wet bescherming persoonsgegevens in ondernemingen.

Zij adviseert, contracteert, procedeert, publiceert en doceert over vastgoedrecht en over privacyrecht. Zij is redacteur van het tijdschrift Huurrecht in Praktijk van Sdu.

U kunt mevrouw Thijssen ook mailen.

 • 23-12-14 - Bruikleen geen huur (3)

  Appellanten hebben een zomerhuisje toebedeeld gekregen dat gelegen is op grond die van een derde wordt gehuurd. Appellant sub 1 heeft een relatie met geïntimeerde gehad. Appellanten zijn na de beëindiging van die relatie met geïntimeerde overeengekomen dat hij in (lees meer)

 • 12-12-14 - Bruikleen geen huur (2)

  Eisers in cassatie hebben met Camelot een bruikleenovereenkomst gesloten met betrekking tot een woning. Op grond van die bruikleenovereenkomst betaalden zij ieder van hen een bruikleenvergoeding van € 192,50 per maand. Camelot heeft de bruikleenovereenkomst opgezegd nadat h (lees meer)

 • 27-11-14 - Rechtbank veroordeelt Househunting tot terugbetaling bemiddelingsvergoeding.

  De huurders van een woning vorderen dat de bemiddelaar (Househunting) veroordeeld wordt tot terugbetaling van de door haar betaalde vergoeding. De huurders voeren in dat verband aan dat zij geen opdracht tot bemiddeling hebben gegeven. Volgens hen is sprake van een nietig beding (lees meer)

 • 19-11-14 - Wijziging (tekst) Leegstandwet

  Als gevolg van de inwerkingtreding van de ‘Reparatiewet BZK 2014’ op 19 november 2014 (Stb. 2014, 458) is de tekst van de Leegstandwet met ingang van die datum gewijzigd. Raadpleeg de gewijzigde Leegstandwet via (lees meer)

 • 18-11-14 - Makelaar is ook bode bij verhuur

  De eigenaar van een woning geeft een makelaar opdracht een huurder te zoeken. De makelaar vindt een huurder en maakt daarmee (althans met haar vertegenwoordiger) afspraken over de huur van de woning. De eigenaar trekt zich terug. De huurder vordert in kort geding dat de eigenaar (lees meer)

 • 17-10-14 - Huurovereenkomst naar aard niet van korte duur

  De verhuurders zijn na het overlijden van hun moeder eigenaren geworden van een appartement. Het appartement is via Rots-Vast verhuurd. De huurovereenkomst draagt als kop ‘tijdelijke huurovereenkomst woonruimte’ en is aangegaan voor de duur van één jaar (lees meer)

 • 03-9-14 - Terugbetalen bemiddelingsvergoeding

  De huurder vordert terugbetaling van de door hem betaalde bemiddelingscourtage. Gedaagde is krachtens een bemiddelingsovereenkomst als lasthebber van de huurder opgetreden. Gedaagde is ook als lasthebber van de verhuurder opgetreden. Op grond van artikel 7:417 lid 1 BW is dit to (lees meer)

 • 09-4-14 - Bruikleen geen huur (1)

  De bruikleengever (Camelot) vordert in kort geding dat de bruikleners tot ontruiming veroordeeld worden van de woning die zij gebruiken en tot betaling van de contractueel overeengekomen boete. De eigenaar van het pand waar de woning deel van uitmaakt, wenst het pand te slopen o (lees meer)