Huisvesten onder veilige omstandigheden

 

KLB gecertificeerde leegstandbeheerders laten pas mensen in een pand wonen of werken als het pand (brand)veilig is. Voor de ingebruikname beoordelen zij of het pand wind- en waterdicht is, of de essentiele voorzieningen aanwezig zijn en werken en of de brandveiligheid in orde is. Uiteraard moet een pand in bewoonbare staat verkeren. 

Periodiek, maar op zijn minst twee keer per jaar beoordelen zij het pand opnieuw en rapporteren zij over de staat van het pand aan de opdrachtgever. 

Gebruikers van een pand kunnen onveilige situaties melden bij de leegstandbeheerder die er dan zorg voor draagt dat deze situaties worden beëindigd.