Fatsoenlijk omgaan met gebruikers

 

Leegstandbeheerders met het KLB-certificaat gaan fatsoenlijk om met de gebruikers van de woon- of werkruimte. Van KLB gecertificeerde leegstandbeheerders kunt u verwachten worden dat zij respectvol omgaan met de gebruikers en zo veel mogelijk zullen trachten om zowel het belang van de opdrachtgever als van de gebruiker te dienen.