Eigenaar leegstaand Onroerend Goed

 

Voor eigenaren van leegstaand vastgoed is het van groot belang zaken te doen met een betrouwbare beheerder.

Een KLB-gecertificeerd bedrijf is die betrouwbare leegstandbeheerder. Jaarlijks toetst het KLB of de KLB-gecertificeerde leegstandbeheerders voldoen aan de normenset die is opgesteld door KLB.

Het aantal eigenaren dat van hun leegstandbeheerder de KLB-certificering eist groeit. Zo werken woningcorporaties en de rijksoverheid vrijwel uitsluitend met door het KLB gecerticificeerde leegstandbeheerders.