Een degelijke klachtenprocedure

 

KLB gecertificeerde leegstandbeheerders hebben allemaal een degelijke, transparante klachtenprocedure. Deze klachtenprocedure moeten zij bij elke gebruiker bekendmaken, vóór ondertekening van de overeenkomst. 

Indien de afhandeling van een klacht niet naar behoren heeft plaatsgevonden, dan kunnen gebruikers/bewoners contact opnemen met de centrale klachtencommissie van het KLB. Deze zal op basis van hoor en wederhoor een bindende uitspraak doen.