Aanmelden

 

U kunt uw bedrijf aanmelden voor certificering door een e-mail te sturen aan info@keurmerkleegstandbeheer.nl. Dan sturen wij u het aanmeldformulier.

U kunt de aansluitovereenkomst ook hier downloaden.

 

 

Na ontvangst van de ingevulde aansluitovereenkomst (met de benodigde bijlagen) geven wij opdracht aan de inspectie-instelling voor een inspectie van uw bedrijf. Daarvoor maken zij een afspraak met u.
Het beoordelingsprogramma kunt u hier downloaden:

 

Na de inspectie ontvangen wij een advies van de inspectie-instelling. Bij een positief advies verlenen wij u het certificaat van het Keurmerk.

Aan de certificering zijn kosten verbonden. Deze entreekosten zijn eenmalig € 1.000 (ex BTW) en jaarlijks € 2.050 (ex BTW). Deze laatste kosten zijn naar rato, dus bij certificering per 1 september zijn de kosten 4/12 x € 2.050.
In 2017 betalen alle aangesloten bedrijven en aan te sluiten bedrijven een eenmalige extra bijdrage van € 1.500 (ex BTW) voor extra activiteiten van de stichting in 2017.

Daarnaast brengt de inspectie-instelling kosten in rekening. Hiervoor zal voorafgaand aan de inspectie door de inspectie-instelling een offerte worden gemaakt. Vanaf 1-1-2016 worden de inspecties uitgevoerd door de heer Dick Damsma van Dikaion (www.dikaion.nl).

Keurmerkreglement: